Pierwszy potomek otrzymuje pierwsze n genów rodzica A i m genów rodzica B (nmwielkość chromosomu).
Tworzony jest nowy zbiór osobników na podstawie przyporządkowanego zestaw pokerowy wrocław im przystosowania.
CNNs Cellular Neural Networks ).
Perikarion stanowi część scalającą dla sygnałów z dendrytów.Można przyjąć następujące rozwiązanie : każdy chromosom składa się z 21 bitów, po 7 bitów na każdą warstwę ukrytą sieci planet bonus sins of a solar empire (przy założeniu struktury 3 warstw ukrytych sieci - a jak wynika z doświadczeń ludzi zajmujących się tymi tematami, taka złożoność wystarcza w większości problemów, max.Komunikacja między komórkami automatu w przypadku podejścia codi.Moduł CA jest zbudowany z urządzeń fpga Xilinx XC6264.Z powyższego wzoru widać, że podstawowy człon algorytmu nie uległ zmianie.Gen wzrostu (część genotypu) określa wzrost, czyli cechę osobniczą wzrostu (część fenotypu).Jednakże wymaga to umiejętności programowania w C oraz znajomości szczegółów przyjętych rozwiązań.Wykorzystywane są głównie do wstępnego przetwarzania obrazów przy ich rozpoznawaniu za pomocą systemów komputerowych.
Wizualna postać modułu CoDi po fazie wzrostu przedstawiona jest na rysunku.1.
Powinna być zgodna, gdyż określa ona liczbę cykli fazy sygnalizacji dla danego testu.Lewy karty do gry 52 skład bufor każdej z komórek jest zmieniany z prawym buforem jej lewego sąsiada.Istnieje wiele dróg umożliwiających zaprzęgnięcie ewolucji i algorytmów selekcji do tworzenia sieci o pożądanych właściwościach.Przykładowy chromosom, o 10 genach może wyglądać następująco: Ch(1,0,0,1,0,0,0,1,1,0).Wyróżnia się on tym, że z jednej komórki produkuje fraktal: dywan Sierpińskiego (rys. .Jeżeli konieczne, dokonywana jest korekcja planu przydziału zadań i dystrybuowane jest zadanie dla nieobciążonych procesów.
Wykonano szereg eksperymentów bazujących na standardowym problemie wykorzystywanym przy testach NNs funkcji xor, która na pojedynczym wyjściu podaję wynik różnicy symetrycznej między wszystkimi wejściami.
Evolutionary Strategies ) -  programowanie ewolucyjne ( EP ang.