Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w rozkładzie normalnym dostrzegamy nieliczne anomalia (bardzo wysokie lub bardzo niskie wyniki).
Najczęściej stosowanymi sposobami zbadania czy rozkład naszej zmiennej jest normalny czy nie są formalne testy Kołmogorowa-Smirnowa oraz Shapiro-Wilka.
Po to, aby dla zaobserwowanych zmiennych (inny będzie średni wynik IQ 100; inny będzie średni wynik wieku, np 45 lat) wiedzieć, na ile zaobserwowane wyniki u poszczególnych obserwacji, osób odchylają się od wartości średniej.Jedni twierdzą tak, a inni twierdzą inaczej.Po co nam określenie rozkładu normalnego?Do tego celu napiszemy szybko programik generujący histogram otrzymywanych wartości.Wylosowanych liczb: 100 tys.Występowanie takich anormalnych rozkładów sprawia, że nie można dla nich zastosować właściwości rozkładu normalnego, a co za tym idzie, nie można skorzystać z wielu statystycznych testów, lotto glücksspirale klasse 1 ponieważ ich rezultaty mogą być zaburzone poprzez występowanie niestandardowego rozkładu wyników.Teraz wypadałoby jakoś przetestować nasz generator.
Wylosowanych liczb: Jak widzimy, im więcej wylosujemy liczb, tym histogram coraz bardziej przypomina krzywą Gaussa.
Jedynymi niewiadomymi są tu właśnie średnia i odchylenie standardowe.
Im dalej od średniej tym mniej osób uzyskuje dany wynik.Wynika to ze wzoru na funkcję gęstości rozkładu normalnego, tzw.Rozkład normalny (znany również pod nazwą rozkład Gaussa-Laplacea ) jest chyba najważniejszym z rozkładów prawdopodobieństwa.H #include using namespace std; int main(int argc, char* args) / wektor przechowywujący liczebność wylosowanych liczb w danym przedziale vector double histogram; double min -3; / dolna granica double max 3; / górna granica double n 1000; / liczba przedziałów / krok o jaki będą.Omówioną sytuację opisuje krzywa Gaussa, graficzna reprezentacja rozkładu normalnego.To niemal oczywiste dla każdego, że najwięcej jest średniaków a najmniej ludzi bardzo wysokich (np.Wzór na funkcję gęstości rozkładu normalnego.