Scotch Soda * Sleva se nevztahuje na zboží ve vprodeji.
Více na * Sleva pí nákupu zboží v kamennch obchodech.
C 237992 vedená u Mstského soudu v Praze (dále spolen jen Spolenosti) pro úel nabízení produkt a služeb Spoleností, a to i tch, které nesouvisí s prezentovanmi produkty a službami, na které reaguje kontaktní formulá.
Corial 10 Sleva 10 na zboží mimo zboží v akci a slevnné Rekrea 8 Sleva 8 z tabulkovch cen na ubytování, rekreaní pobyty a pobytové zájezdy web Rekrea Bonus wyniki jackpot tabela wygranych Club info Teplická rekrea 8 Sleva 8 z tabulkovch cen na ubytování, rekreaní pobyty a pobytové.
Beru na vdomí, že tento souhlas mohu kdykoliv bezplatn a bez udání dvodu odvolat telefonickm oznámením na telefonním ísle kontaktního centra nebo prostednictvím e-mailu zaslaného na adresu.Technika * sleva 5 - provensÁLSK NÁbytek, Židle, stoly rott ligs University * Interactive Online BBA sleva.000 K * Interactive Online MBA a MSc sleva.000 K * Executive MBA sleva.000 K * Exectutive DBA (PhD) sleva.000 K laser esthetic centrum beauty.Sleva BonusClub platí pro BodyBody v tchto mstech: Praha - BodyBody Andl, budova Smíchov Gate, Plzeská 3217/16, 150 00 Praha 5 Plze - Veleslavínova 363/35, 301 00 Plze Slevov portál, kde je na ve potovné zdarma a možnost platby dobírkou.Po dobu své existence spolenost vydala pes 957 000 bonusovch karet.Držitelé této karty mohou erpat vhody u více než 2000 obchodních míst.Svtemví * Sleva 10 na veker online nákup wextra-XT Group KIS Italia Gardenius VoZonus Club info Od poátku vzniku Bonusového programu usilovn piekarz feat ola bonus pracujeme na spokojenosti a nadstandardních vhodách a službách pro klienta.Alfa Autosalon Schromm * Sleva 10 na práci pi servise voz Chevrolet * Sleva 25 pi nákupu novch pneumatik ( 3 1 zdarma ) * Pi koupi nového vozu navigace zdarma Euro - koberce AA stavebniny Konsys Bonus Travel Aquapark Vykov Vodní svt Kolín Fitness.Dubna 2016 o ochran kasyno song fyzickch osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj a o volném pohybu tchto údaj a o zruení smrnice 95/46/ES (obecné naízení o ochran osobních údaj jakož i s vnitrostátními pedpisy eské republiky o ochran osobních údaj).Eiffel optic Sherlock.S.Tento projekt pináí vhody a bonusy klientm a partnerm Bonus Clubu v podob slev, vhodnch cen, bonus a dárkovch ek, více informací, benzina 0,5 K/l, levnjí tankování pohonnch hmot v síti erpacích stanic Benzina.Vitamin Priessnitzovy lázn.Premium line: sleva 600 K Více o produktech naleznete na Sleva bude poskytnuta: a) V sídle firmy na adrese Vysokomtská 1800 Choce 565 01, na základ pedložení karty BonusClub.
Vrnostní program Bonus Clubu je cílen realizovan na území eské a Slovenské republiky.
B) Elektronickou objednávkou na mailové adrese: Tato adresa je chránna proti spamování, pro její zobrazení potebujete mít Java scripty povoleny, spolu s objednávkou je poteba zaslat i kopii karty BonusClub, dodací adresu a telefonní kontakt.Mapa sít zde Fokus optik 10 S naí kartou získáváte slevu 10 na vekeré zboží u firmy Fokus Optik.Držitelé této karty mohou erpat vhody u více než 2000 obchodních míst.Souhlasím se zpracováním vech osobních údaj, které jsem dobrovoln uvedl/a v kontaktním formulái obchodní spolenosti CCS eská spolenost pro platební karty.r.o., se sídlem Praha 8 - Libe, Chlumanského 497/5, PS 18000, I: 27916693,.Kvalitní znaková móda s originálním a nezamnitelnm stylem. Voln prodejné balneo-procedury a wellness služby, vždy aktuáln uvedené v sekci ceníky na, a to vždy od pondlí do tvrtka.Alema.O.O.P alema.O.O.P Delfín Planet Bowling Contours tden cviení zdarma tden cviení zdarma v klubech Kasima 10 Sleva 10 na zboží mimo zboží v akci a slevnné Pod kídlem noci 5 sleva na vekeré nezlevnné zboží Bambule * Sleva je poskytována u bambule, nikoli.Dále beru na vdomí, že podrobné informace o zpracování osobních údaj a právech subjektu údaj jsou k dispozici na /ochrana-udaju.Poskytovaná sleva: Sleva 25 na program BEZ starosti Sleva 25 na program TVOÍM SÁM Sleva 33 na program webovÁ vizitka Poskytovaná sleva: Sleva 14 z pvodní ceny Sleva 3 z akní ceny englishstay Sleva 10 - intenzivní jazykov pobyt s rodinnm mluvím: Concept Pro klienty BonusClubu nabízíme slevu.Bonus Club, od poátku vzniku Bonusového programu usilovn pracujeme na spokojenosti a nadstandardních vhodách a službách pro klienta.

Souhlasím, aby k tomuto úelu Spolenosti využily vhodné komunikaní prostedky, ktermi jsou: e-mail, telefon, SMS, listinná korespondence doruovaná na adresu sídla spolenosti, sociální sít.
Prozákaznick pístup, na e-maily, telefonáty a zprávy na chatu reagujeme 7 dní v tdnu.
Mapa sít zde Elvia-Pro 5 Sleva 5 z maloobchodní ceny na vekeré zboží.